Tuesday, December 6, 2011


The Temple to Destroyed Forests Bell or Gong.
THE FOLLOWING BLOG IN LATVIAN

In the following blog, I react to former Culture Minister, Sarmite Ehlerte, statement that "A divided community is not to anyone's advantage". The statement is made with reference to the soon to arrive Referendum, whether Latvia ought to have a 2nd official language, i.e., Russian. My response points out that the issue of the Latvian language is not only an ethnic one, but may go back as far as 1209, when Crusaders destroyed a "heretic" Christian community in Jersika. The repression of "dualist" religious belief had repressive effects that in this author's opinion have lasted to this day, a time, when the Latvian government of the last twenty-one years has pretty much ignored the existence of Russians in Latvia by various repressive means, one of the means being to simply ignore their existence or perhaps better said--their reality. At the same time, the Latvian government has been extremely negligent with regard to economic development of the country by essentially siding with the oligarchal model for society (the Polish Pans* being a model for today's oligarchs that is not so far in time or space from us), a model which was unilaterally imposed by the West on Latvia after the down-fall of the Soviet Union with all the liberal neo-capitalist prejudices in full bloom. This model for serfdom, imposed in 1991, is realized and understood only in our own day, seventeen and more years after the the 2008 financial collapse of the financial markets.

The idea that the Latvian Saeima may be serving the likes of  "Polish Pans" is not so far fetched. The following articles makes the point well with other examples http://www.counterpunch.org/2011/12/06/the-baltic-tigers%E2%80%99-false-prophets-of-austerity/.

December 6, 2011

No: Sarmite Elerte
Datums: 2011. gada 5. decembris 12:52
Temats: par referendumu
Epasts ar Ģirta Zeidenberga starpniecību.Sarmīte Ēlerte, Ministru prezidenta padomniece nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos

S. Ēlerte.: "Sašķelta divkopienu sabiedrība nav izdevīga nevienam."

Jaņdža (EAB) atbilde: Agresīvi dogmātisks apgalvojums. Aizņemts no katoļu ticības, ka Pops apgalvo un izlemj visus svarīgos juridiskos jautājumus pēc sava prāta. S.Ē teikums paredz nākotnēju izlemšanu ar Krusta karam līdzīgu izpalīgu. Citiem vārdiem: uzvarētājs ņem un piesavinās visu.

Latviešu sabiedrības domāšanas stagnāts sākās ar Alberta uzbrukumu Jersikai, 1209. g. Tas bija laiks, kad latvieši sāka dot zvērastu (re: boyārs Kaupo) uz rakstītā vārda pamatojuma. Ar to tika sagrauts latviešu valodā pastāvošais dualisms, kas iekšēji apgalvo, ka valoda nav valsts cietums (kurā tautu var iesēdināt tās “ierakstītā” elīte, Saeima), bet realitāti ir iespējams mainīt uz tā pamata vien, kā ja ķēniņš apstākļu spiests pieļauj citādu realitātes izpratni (divvalodību), kā 1922.g. rakstītais Satversmes pants par valodu, kēniņa Visvalža lēmums pieļauj, —īpaši, ja ir ārkārtēja situācija—ka tā darīt ir iespējams. Katoliskā iedoma par viena uzskata negrozamību ir gana agresīvs, represējošs, un naidu kurinošs, kā iekšējai (ielokā dzīvojošai) tā ārējai (ārpus ieloka dzīvojošai)  sabiedrībai.
1209, g, Krusta karš prêt Jersiku un tās ķēniņu Visvaldi, kas notika paralēli Albigensijas Krusta karam, bija katoliski domājošo [krustnešu—tā laika oligarhu un bojāru karš prêt latviešu Jāņu bērniem, kam domāšana bija “dualistiska” līdzīgi tā sauktiem Katāriem (vel šodien nicinoši devēti kā Ķeceri)].

S.Elertes apgalvojums jautājumā par latviešu un krievu valodas tiesībām Latvijā, ir tiešā pretrunā ar krievu valodu runājošo latviešu uzskatiem.  Latviešiem ir vērts atcerēties, ka latviešu valodā ieceltie dualistiskie (laicīgie un garīgie) uzskati tiek represēti gadu simtu gājumā.

No comments:

Post a Comment